Приємно й корисно

5 січня відбулася зустріч членів Асоціації “ОПН” з віцепрезиденткою Чернігівської регіональної торгово-промислової палати Олександрою Борисенко. В обговоренні нагальних проблем ніжинського бізнес-середовища взяли участь Валентин Андрієць, Сергій Кот, Микола Шкурко.
Було запропоновано провести зустріч підприємців Ніжина з міським керівництвом у питанні відновлення діяльності Ради підприємців при Ніжинській міській раді. Необхідно здійснити  ряд  заходів для вироблення механізмів співпраці підприємців з владою, насамперед у форматі Ради підприємців. Також є потреба в налагодженні спілкування в середовищі ніжинських членів ЧРТПП та інших підприємців, які є потенційними кандидатами до членства в Палаті. Для цього треба проводити щорічний бізнес-форум чи збори підприємців міста під егідою Палати і за участі представників влади Ніжина.
Було звернено увагу візитерки з Чернігова на потребу розміщення на сайті Палати інформації про склад Ради, Президії, Ревізійної комісії Палати, Статуту ЧРТПП, протоколів Загальних зборів членів Палати, засідань Ради, Президії, Ревізійної комісії Палати, річних і перспективних планів економічного і соціального розвитку Палати, звітів про виконання цих планів.
Також на переконання членів Асоціації “ОПН”  Палата потребує внутрішнього зміцнення, охоплення членством принаймні усіх юридичних осіб – підпиємців, забезпечення стабільного фінансування, насамперед за рахунок членських внесків, а не комерційних послуг, що відповідало б суті Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»,  у п.1 ст. 1 якого говориться, що «Торгово-промислова палата є недержавною неприбутковою самоврядною організацією, яка об’єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об’єднання». У цьому зв’язку необхідно опрацювати план першочергових заходів для зміцнення структури Палати, ширшого охоплення членством підприємців, зміцнення місцевого відділення та розширення сфери його впливу. Нарешті слід порушити перед керівництвом ТПП України питання про вдосконалення Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».
Олександра Борисенко здійснила ознайомлення з потужностями ТОВ Фірма “ЛАКС” (гуртівня фармпродукції) і ТОВ “Оксамит смаку” (переробка соняшнику), а також провела переговори про членство в Палаті ФОП М. М. Лисенко (видавничо-поліграфічні послуги).