Про Програму підтримки підприємництва в Ніжині

Відділ економіки та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради підготував на розгляд депутатів «Програму розвитку малого та середнього підприємництва у Ніжинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2021-2027 роки» з додатком «Перелік завдань міської цільової програми розвитку малого та середнього підприємництва у Ніжинській міській об’єднані територіальній громаді на 2021-2027 роки» (далі Програма). Рада підприємців при Ніжинській міській раді долучена до її розгляду та внесення пропозицій. Кожен з її членів має змогу висловити свою позицію індивідуально чи колективно, адже Рада підприємців є демократичним дорадчим органом. Даний документ є важливим тому, що в ньому закладається фінансування на підтримку підприємництва, розмір якого мав би бути адекватним надходженням від нього до міського бюджету. Такий алгоритм мала б містити Програма. Поки що не маємо прямої залежності фінансування розвитку підприємництва від надходжень від нього до бюджету. Тому до розробки Програми треба змінити підхід: вона мала б складатися за певною прогресивною методикою. Це залежить від фаховості її розробників, ось чому важливо залучати досвідчених консультантів, а також від наявної нормативної бази. Неузгодженості в законодавстві стосовно класифікації підприємництва і пропоновані наразі підходи до його фіскалізації стали, на наш погляд, однією з головних причин широкомасшабних протестних акцій під гаслом «Save ФОП» біля Верховної Ради України. Аналіз цих неузгодженостей викладено в «Пропозиціях щодо внесення змін до Господарського кодексу України та інших законодавчих актів в частині критеріїв віднесення суб’єктів господарювання до мікро-, малого, середнього та великого підприємництва», який адресовано комітетам Верховної Ради України з питань економічного розвитку, з питань фінансів, податкової та митної політики, а також Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України. Будемо сподіватися, що ці та багато інших пропозицій від підприємницького середовища будуть враховані.

Повертаючись до «ніжинського» рівня, варто зауважити, що навіть маленькі кроки в правильному напрямку принесуть свій результат. Це й малося на увазі під час складання «Доповнень до Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Ніжинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2021-2027 роки» і Доповнення до Переліку завдань міської цільової програми розвитку малого та середнього підприємництва у Ніжинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2021-2027 роки . Головною ідеєю запропонованого є пріоритетність підтримки мікропідприємництва, сприяння переходу від нього до малого підприємництва та відповідно – від ФОП до юридичних осіб. Для Ніжина це важливо, бо в місті наявна суттєва диспропорція, якщо порівнювати з Черніговом, у співвідношенні кількості суб’єктів підприємництва у формі фізичних та юридичних осіб не на користь останніх. Нагадаємо, що юридична особа це більші активи, більші прибутки, більше робочих місць, вищі зарплати та вища купівельна спроможність мешканців, а також більші відрахування на соціальну інфраструктуру. Від вирівняння перекосу виграють і підприємці, й місто загалом.

Механізм вирішення цього завдання містить рекомендація проєкту Forbiz – створення Школи підприємництва в Ніжині.