Про розвиток економіки через мотивацію громадянина

19 червня Ніжин відвідали Віктор Галасюк,
Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва, і Віктор Вовк,
Заступник голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах.
Організатором зустрічі з представниками громадськості був Олег Бузун, Голова Ніжинської районної ради.
Асоціацію “ОПН” представляли Анатолій Литвин і Микола Шкурко.
Жвава дискусія виникла під час обговорення економічної проблематики, розвитку підприємництва, мотивації громадян до активності в своїй державі, а не за межами.
У цьому аспекті виявлено законодавчу прогалину. Чинне законодавство, починаючи з Конституції України, подає розпливчасті визначення прав і обов’язків громадянина, зокрема щодо співучасті його в розподілі доходів від використання природних ресурсів. Не розпрацьовано й норм щодо формування громадянського суспільства , без якого не здійснити побудову суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави Україна.
Зберігається успадкований від УРСР статус відчуженості українця від задекларованого в статті 13 Конституції України засадничого положення про те, що: “Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу” та що: “Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування”. Формулюванням  “Український народ” в  основному державному документі витіснено на другорядний план формулювання “громадянин України” і яке має насамперед правове,  а не емоційне наповнення. Ні про окремого громадянина, ні про формування громадянського суспільства в державі в спеціальному Законі України “Про громадянство України” не йдеться. Це радше інструкція про те як набути громадянство України і припинити його, а не виклад норм щодо стимулювання до реалізації прав і свобод громадянина. Чи не тут криється першоджерело наших неуспіхів у державотворенні?

Коментарі не дозволені.