ОПН ввійшло до членів Ради Чернігівської ТПП

18 серпня на загальних зборах Чернігівської регіональної торгово-промислової палати до складу Ради Палати обрано Асоціацію “Об’єднання підприємств Ніжинщини”.ОПН на зборах представляв Литвин А. М., директор ТОВ Фірма “ЛАКС”, а її члена – ТОВ “Просвітньо-виробничо-комерційна  фірма “Сяйво”, яке одночасно є членом Палати, представляв генеральний директор Шкурко М. П.

На його пропозицію й відбулося включення ОПН до списку кандидатів до Ради Палати. Членство в ній надає ніжинцям право брати участь в керівництві справами Палати, доносити запити ніжинського бізнесу, популяризувати діяльність Палати. На загальних зборах переобрано на наступний 5-річний термін Іванова К. В. Як виглядає зі звіту за попередній 5-річний термін, Палата здійснює ефективну комерційну діяльність. Так, доходи становили 74 млн. грн., з яких членські внески – 290 тис. грн., що складає 0,4%. Витрати складають 68 млн. грн., з яких 62% – витрати, пов’язані з оплатою праці. Крім цього, окрему високоприбуткову діяльність здійснює Дочірнє підприємство “Профіт Хаб”, яке має ліцензії на постачання елетричної енергії і природного газу. Частина отриманого прибутку Палата вкладає в будівництво власних приміщень.

Чернігівська регіональна торгово-промислова палата є недержавною самоврядною організацією, яка діє згідно із Законом України про “Торгово-промислові палати в Україні”.
Це найбільша бізнес-асоціація в Чернігівській області. Її мета – сприяння розвитку підприємництва, зростання та зміцнення конкурентоздатності вітчизняних товаровиробників, підвищення статусу українського бізнесу всередині країни та за її межами.